En uke med ledelse i fokus

Hvordan håndterer du og den virksomheten du er en del av friksjon?

Gnist er en temauke med ledelse i fokus. Emne for årets uke er «Friksjon». Under Gnist inviterer Norges ledende fagmiljøer til dialog og kunnskapsdeling rundt hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn håndterer spenning, splittelse og konflikt.

Gnist har som ambisjon å være Norges viktigste møteplass for ledelsesfaget. Temauken består av en serie fysiske og digitale foredrag, debatter og workshops. Her kan du velge hva du ønsker å delta på helt etter egen interesse. Alle aktiviteter er gratis.

Mandag
Mandag 28.08

It takes two to tango!

Der mennesker møtes oppstår det spenning. Noen ganger er spenningene positive og utløser sterke gjensidige emosjoner. Andre ganger vekkes følelser av avstand eller avsky. Forhandlinger om makt pågår eksplisitt eller tildekket i all sosial kontakt. Hvordan kan vi forstå det som skjer i denne kontakten, og hvordan kan vi bruke denne innsikten til å skape bedre møter?

Les mer
Tirsdag
Tirsdag 29.08

Å stå i spagaten

Mennesker har ulik kapasitet til å håndtere kompleksitet. Det som er overveldende for en person, gir energi til andre. Mange forteller om opplevelsen av forventningspress på ulike arenaer. Presset kommer fra arbeidsplassen, den nære familien, venner, fritidsaktiviteter og andre. Ikke minst oppstår disse spenningene i oss selv. Det er våre egne fortolkninger og følelser som trekker oss i ulike retninger. Hvordan kan vi håndtere spenning på en måte som gjør at hodet, kropp og hjertet får kontakt?

Les mer
Onsdag
Onsdag 30.08

Ingen gnist uten friksjon

I dag snakker alle om viktigheten av psykologisk trygghet i gruppen. Dette fenomenet handler ikke om harmoni og trivsel, men derimot til gruppens evne til å håndtere spenning og uenighet. Konflikt er en viktig ressurs som øker kreativitet, innovasjon og evnen til å fatte gode beslutninger – dersom de løses på en god måte. Hvordan holde temperaturen i gruppen på kokepunktet – slik at en utnytter kraften i perspektivmangfoldet uten at det koker over?

Les mer
Torsdag
Torsdag 31.08

Krig og fred og sånn …

I en verden preget av økende polarisering og høyere konfliktnivå er det lett å se pessimistisk på fremtiden. Helsekrisen blir avløst av en energikrise og oppspillet til en global økonomisk resesjon. I løpet av få år er klimakrisen gått fra et abstrakt fremtidsscenario til noe som mange av oss kjenner på kroppen. Ledelse handler om å håndtere polariteter og manøvrere i dynamiske dilemmaer. Dersom løsningen på kriser er økt samarbeid, hvordan får vi til å gjøre dette i en kontekst der partsinteressene står lengre fra hverandre enn på lenge?

Les mer
Fredag
Fredag 01.09

Friksjonens kraft

Friksjon kan være både konstruktiv og destruktiv. Utvikling og innovasjon krever at mangfoldet av perspektiver kommer i spill. Skal vi skape bedre tjenester og produkter, bedre organisasjoner og en bedre verden må vi tåle å stå i uenighet. Perspektivmangfold er en ressurs som øker kreativitet, innovasjon og evnen til å fatte gode beslutninger. Men friksjonen kan også tippe over i destruktive konflikter som river relasjoner, organisasjoner og samfunn fra hverandre. Hvordan finner vi vippepunktet som gjør at vi kan utnytte friksjonens frigjørende kraft? 

Les mer

Timeplan